Příprava podkladu litím samonivelční stěrky před lepením vinylových dílců nebo pvc v rolích.

06.03.2021
V případě že při rekonstrukci vaší podlahy nebo při výstavbě nového domova zvolíte podlahovou krytinu ve variantě vinylových dílců nebo v pásech, budete se muset zajímat o stav podkladu před samotnou pokládkou.

Vinylová podlaha lepená všeobecně potřebuje 100% rovný a hladký podklad před lepením. Proto je zapotřebí tomuto tématu věnovat důkladnou přípravu. Po odstranění stávajícího pvc v případě rekonstrukce, mechanicky odstraníme původní krytinu až na zbytky lepidla. Zbytky lepidla odbrousíme talířovou bruskou aby na podkladu nezůstali malé kousky lepidla a nečistot které by nám mohli znehodnotit rozliv a přilnavost samonivelační stěrky. Podklad řádně vysajeme průmyslovým vysavačem. Jsme připraveni nanést penetrační nátěr v případě že máme podklad beton tedy savý podklad použijeme v tomto případě penetraci Bralep PE 280. V případě že chceme znivelovat hladký povrch jako je dlažba musíme před penetrováním povrch opět přebrousit, lépe řečeno zdrsnit tak abychom zlepšili přilnavost. Po přebroušení můžeme válečkem nanést penetraci Bralep PE 380 dle poměru popsaném na obalu. Při nanášení penetrace se používá váleček a nebo je dobré použít obyčejné koště, jeho štětinky vám zajistí dobré rozetření penetrace do všech prohlubní. Důležité je nedělat loužičky! Penetraci rovnoměrně roznést tak aby se vpila do podkladu a neudělala na podkladu tzv. film. V tom případě by vám samonivelační stěrka po vyschnutí nedržela s podkladem a mohla by popraskat. Penetraci nechte řádně zaschnout!

Samotné vylití samonivelační stěrky musí proběhnout ve svižném tempu tak aby byla zajištěna návaznost jednotlivých vylévaných míchacích nádob s  rozmíchaným sypkým obsahem pytle Bralep ZL 770 o váze 25 Kg + přidané množství vody. Doporučuju nejdřív vodu do míchací nádoby a do té sypeme pytel se samonivelační stěrkou a mícháme. 

Nářadí nezbytné k vylévání stěrky. Průmyslový lux, měrka na vodu, váleček na penetraci, míchací nádoby (min 3ks), elektrické míchadlo, odvzdušňovací ježek a mohou se hodit hrabičky s nastavitelnou výškou zubu, případně obuv s hroty pro pohyb v již vylité stěrce. Nářadí si můžete zapůjčit na naší půjčovně. 

Samonivelační stěrka je proveditelná svépomocí za předpokladu určité zručnosti. Pokud si na to netroufáte a chcete tuto zásadní práci pro dobrý výsledek nové podlahové krytiny přenechat profesionálům neváhejte nás kontaktovat.